Sitemap

Quá trình phát triển sản phẩm


                                                                                                        

Tại KOZ, chúng tôi hiểu rõ hơn về các khái niệm mờ về sản phẩm và cam kết làm việc với khách hàng để biến các ý tưởng sản phẩm thành một thiết kế sản phẩm hoàn hảo và khả thi về mặt thương mại. 

 

 

 

Tại KOZ, chúng tôi hiểu rõ hơn về các khái niệm mờ về sản phẩm và cam kết làm việc với khách hàng để biến các ý tưởng sản phẩm thành một thiết kế sản phẩm hoàn hảo và khả thi về mặt thương mại. 

Tại KOZ, chúng tôi hiểu rõ hơn về các khái niệm mờ về sản phẩm và cam kết làm việc với khách hàng để biến các ý tưởng sản phẩm thành một thiết kế sản phẩm hoàn hảo và khả thi về mặt thương mại. Sự hợp tác với khách hang trong suốt quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm sẽ đảm bảo rằng các thiết kế của chúng tôi sẽ thật sự thành công và đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng về tính năng và thị trường của sản phẩm.

Sự tiếp cận phát triển sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn mang tính hệ thống. Điều này có nghĩa là mối quan hệ/ tương quan giữa từng bộ phận trong sản phẩm được thiết kế một cách tối ưu, phù hợp với yêu cầu chất lượng của sản phẩm đề ra. Từ kinh nghiệm và cách nhìn hệ thống một cách có chiều sâu, chúng tôi cam kết mang lại giá trị vượt trội cho sản phẩm của khách hàng - từ kiến trúc hệ thống đến các bộ phận riêng lẻ của sản phẩm.

Các giải pháp thiết kế của chúng tôi là sự kết tinh của niềm đam mê sáng tạo, kinh nghiệm, công nghệ, nghệ thuật và tham số thị trường, đồng thời nó được hoạch định bởi các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu.

Với đội ngũ nghiên cứu và phát triển đa ngành, bao gồm các chuyên gia thiết kế với nhiều kiến thức chuyên môn khác nhau mang đến cho chúng tôi khả năng vượt trội - biến các ý tưởng mờ về sản phẩm của khách hàng thành một sản phẩm có thể thương mại hóa trong một thời gian phù hợp với chi phí hợp lý.

 

SOCIAL: